این پایگاه اطلاع رسانی ورزشی برای فارسی زبانان كه اخبار ورزشی (بدنسازی، فوتبال،والیبال ،بسكتبال و…) نتایج مستر المپیا، رقابت های ورزشی و جداول لیگ های ورزشی را بصورت زنده ارائه می کند