هورمون ها در بدنسازی به منظور افزایش حجم عضلانی و چربی سوزی مصرف می شوند.

هورمون شناسی شاخه ای از علم است که به مطالعه هورمون ها می پردازد. این علم به شما نشان می دهد که چگونه هورمون های زنانه و مردانه می توانند سیستم بدن را تغییر دهند. هورمون ها موثر در قدرت تولید مثل، متابولیسم سوخت و ساز چربی، عضله سازی، خلق و خو، کیفیت خواب و … هستند. اینجا به معرفی انواع هورمون بدنسازی و هورمون های زنانه و مردانه پرداخته ایم…